mapa strony
powrót do góry

przetargi

ZP/25/2016 - Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy olejów, smarów, filtrów i płynów

więcej >>

ZP/24/2016 - Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części do samochodów

więcej >>

ZP/22/2016 - Przetarg nieograniczony na dostawy części do ładowarek kołowych

więcej >>

ZP/14/2016 - Przetarg nieograniczony na usługę zagospodarowania, w tym transport i unieszkodliwianie bądź odzysk niesegregowanych odpadow komunalnych o kodzie 200301 -

więcej >>

ZP/20/2016 - Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi wynajmu urządzeń w podziale na zadania

więcej >>

ZP/17/2016 - Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95

więcej >>

ZP/16/2016 - Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego

więcej >>

ZP/13/2016 - Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i zagospodarowania odpadow biodegradowalnych o kodzie 191212 - frakcja podsitowa

więcej >>

ZP/12/2016 - Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 - balast luzem

więcej >>

aktualności

Serwis opon

więcej >>

Zaproszenie do wzięcia udziału w DIALOGI TECHNICZNYM

Zaproszenie do wzięcia udziału w DIALOGU TECHNICZNYM

Informujemy, że w związku z zamiarem ogłoszenia przetargu na dostawę fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z zabudową bezpylną, Zamawiający ogłasza rozpoczęcie dialogu technicznego.

Dialog techniczny ma na celu uzyskanie przez Zamawiającego informacji umożliwiających opis przedmiotu zamówienia  zmierzających do zaspokojenia wszystkich potrzeb Zamawiającego, oraz jednocześnie zapewniającego zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych wykonawców, o kontakt w celu potwierdzenia zainteresowania udziałem w dialogu technicznym. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres przetargi(małpa)mpolodz.pl w terminie do 22.04.2016 r.  Przedmiotowy dialog będzie trwał do dnia 29.04.2016 r.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie podmioty zainteresowane otrzymają od Zamawiającego dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia celem konsultacji stosownych zapisów.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

Sławomir Borowski, Piotr Szewczyk  tel.: 042 – 616-04-14 wew.184,
e-mail: przetargi(małpa)mpolodz.pl

 

więcej >>

Informacja

Uprzejmie informujemy, że  nastąpiła awaria telefonów stacjonarnych, jest ona w trakcie usuwania. Tymczasowy kontakt na nr tel.

Odpady Poprodukcyjne:  697 111 377

Biuro Obsługi Klienta 2: 535 909 013

Biuro Obsługi Klienta 3: 42 616 02 09

Sekretariat: 42 616 04 14

Księgowość: 42 616 02 36


Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

więcej >>
pozostałe aktualności >>
2014922