mapa strony
powrót do góry

przetargi

ZP/20/2017 - Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części samochodowych

więcej >>

ZP/18/2017 - Przetarg nieograniczony na usługę wynajmu urządzeń w podziale na części

więcej >>

ZP/19/2017 - Przetarg nieograniczony na usługę transportową 2

więcej >>

aktualności

Specjalista ds. kontrolingu

Specjalista ds. kontrolingu/ rachunkowości zarządczej  jest samodzielnym stanowiskiem w dziale finansowo-księgowym. Osoba pełniąca tę rolę pod nadzorem Głównego księgowego czynnie uczestniczy w przygotowaniu planu finansowego  i kontroli jego realizacji oraz współpracuje z działem księgowym w związku z tworzeniem nowego planu kont dostosowanym do zarządzania poprzez rachunkowość zarządczą. Analizuje procesy powstawania kosztów we wszystkich działach spółki. Kandydat powinien mieć wyższe wykształcenie, najlepiej ekonomiczne. Dodatkowo mile widziane jest doświadczenie zawodowe albo odbyte praktyki w dziale kontrolingu lub księgowości. Specjalista ds. kontrolingu/ rachunkowości zarządczej  powinien również biegle posługiwać się arkuszami kalkulacyjnymi i posiadać ponadprzeciętne umiejętności analityczne. Duże znaczenie w ramach wykonywanych na tym stanowisku obowiązków ma również wiedza teoretyczna z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej.
 

Zakres obowiązków

 

 • uczestniczenie w procesie tworzenia działu kontroling, współpraca przy analizie procesów powstawania  nowych usług działalności spółki
 • współpraca  w przygotowywaniu rocznego planu finansowego oraz kontrola jego realizacji i analiza odchyleń
 • analizowanie rentowności według poszczególnej  działalności usług itp.
 • wykonywanie kalkulacji dotyczących oceny rentowności planowanych projektów i inwestycji
 • wykonywanie kalkulacji na potrzeby działu księgowości: wyliczenia rezerw i odpisów aktualizacyjnych
 • sporządzanie analiz i raportów finansowych na wewnętrzne potrzeby firmy: dla kierownictwa lub dla innych działów
 • sporządzanie cyklicznych raportów dla Zarządu i Głównej księgowej.
 • utrzymanie i rozwój systemów analiz, raportowania i kontrolingu,

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (rachunkowość, ekonomia lub pokrewne),
 • doświadczenie w pracy w pionie finansowym, (preferowane w przedsiębiorstwie produkcyjnym),
 • znajomość kluczowych zasad rachunkowości oraz zagadnień kontrolingu,
 • bardzo dobra znajomość MS Office (głównie MS Excel)
 • znajomość systemów klasy ERP będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • efektywna komunikacja.

Firma oferuje:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • udział w profesjonalnych szkoleniach,
 • bogaty pakiet benefitów.

Prosimy o składanie ofert do 01.07.2017 r w siedzibie spółki lub na adres kadry(at)mpolodz.pl

więcej >>

Sprzedaż

OGŁOSZENIE

 

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania -  Łódź Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Tokarzewskiego 2, zaprasza do składania ofert na kupno następujących składników majątku spółki:
 •  Urządzenie do mycia toalet przenośnych Global Flingelschmidt – 1 szt.  Cena 31.000,00 zł./1 szt.
 1. Oferty należy składać w kopertach, oznaczonych napisem „Oferta na zakup urządzenia do mycia toalet przenośnych”, w siedzibie spółki w sekretariacie do dnia 26.06.2017 r. do godziny 12:00. Oferta musi być złożona na formularzu ofertowym, który jest dostępny w Dziale Organizacyjno-Prawnym /pok. nr 3/. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 2. Każdy zainteresowany może obejrzeć przedmiotowe urządzenie w siedzibie spółki od Poniedziałku do Piątku w godz. od 08:00 do 15:00.
 3. Osoba wyznaczona do kontaktu: sprawy merytoryczne – Sławomir Borowski tel. 530 059 000, kwestie formalne – Grzegorz Rączka 42 616 04 14 w. 184.
 4. Termin zapłaty ceny nabycia wynosi 7 dni od chwili powiadomienia o wyborze oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po dokonaniu zapłaty ceny nabycia.
 5. Spółka zastrzega, że przysługuje jej prawo zamknięcia przetargu, na każdym etapie, bez dokonania wyboru oferty.
więcej >>

Ścieżka ekologiczna

W związku ze zmianą zasad selektywnej zbiórki odpadów, a także bardzo dużym zainteresowaniem placówek edukacyjnych naszym obiektem, edukacyjna ścieżka ekologiczna przeszła metamorfozę i została wzbogacona o nowe tablice dydaktyczne wraz z odpowiednimi ekspozycjami.
Celem prowadzonych przez nas zajęć, jest promowanie wśród uczestników postaw proekologicznych. Pracownicy MPO-Łódź w ciekawy sposób opowiadają m.in. jak prawidłowo segregować odpady, czym zajmują się pracownicy sortowni, na czym polega recykling oraz upcykling.
Funkcjonujący od 2 lat obiekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Został on teraz doposażony m.in. w nowe tablice dydaktyczne, które przedstawiają wizualizację pomieszczeń, w których powstają odpady wraz z ekspozycjami ułatwiającymi najmłodszym wyobrażenie sobie sytuacji z codziennego życia.
Wykonane zostały także grafiki, z informacjami jak segregować prawidłowo odpady zgodnie z nowymi zasadami. Jest także punkt obrazujący proces recyklingu.
Do tej pory udział w zajęciach wzięło blisko 2000 osób. A już w samym 2017 roku odwiedziło nas ponad 500 osób z łódzkich przedszkoli, szkół oraz uczelni wyższych.
Bierzemy również udział ze swoją ofertą edukacyjną w miejskich półkoloniach, na które zgłosiło się w tym roku już ponad 15 placówek.
Modernizację dofinansował REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w ramach programu Kultura Segregacji.
Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony www.mpolodz.pl

 

więcej >>
pozostałe aktualności >>
2612375