Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych zlokalizowana jest przy ul. Zamiejskiej 1 w bezpośrednim sąsiedztwie Sortowni Odpadów Komunalnych.

 

Do Stacji Przeładunkowej trafiają zmieszane odpady komunalne (czarny pojemnik – kod odpadów 20 03 01) oraz odpady biodegradowalne kuchenne (brązowy pojemnik – kod odpadów 20 01 08) z dwóch dzielnic Łodzi – Polesia i Górnej.

 

Przywożone przez śmieciarki odpady są przeładowywane na duże samochody ciężarowe (tzw. „ruchome podłogi”) i są transportowane do zagospodarowania w instalacjach komunalnych poza terenem Łodzi.
Co roku do Stacji Przeładunkowej trafia od 65 do 75 tys. Mg (ton) odpadów.