Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z zastosowaniem ustawy Pzp prowadzone są na Platformie Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mpolodz