Sprzedajemy pojemniki we wszystkich ustawowych kolorach, o pojemności: 80 l, 120 l, 240 l, 660 l i 1100 l.

Sprzedaż w godzinach 9:00 – 15:30

 

W bieżącej sprzedaży posiadamy pojemniki o pojemnościach 80, 120, 240 i 110 litrów w kolorach grafitowy (czarny), zielony, brązowy, niebieski i żółty zgodnych z wymogami Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO). Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 roku był czas na wymianę pojemników na nowe zgodne z Jednolitym Systemem Segregacji Odpadów (https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac). Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19).

W przypadku jeżeli nieruchomość nie została wyposażona w pojemniki dostosowane do zasad segregacji firma wywozowa może odebrać wszystkie odpady kwalifikując je jako odpady zmieszane w najbliższym terminie przewidzianym w harmonogramie. W Mieście Łodzi prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest obowiązkowe. Więcej informacji na stronie www.lodz.pl/odpady w zakładce Selektywna zbiórka odpadów, gdzie dostępna jest również wyszukiwarka aby sprawdzić, do którego pojemnika dany odpad prawidłowo wrzucić.

Certyfikaty

Pojemniki posiadają Certyfikaty Zgodności z normą DIN EN 840-1 wydane przez akredytowaną jednostkę kontrolującą: SUDDEUTSCHES KUNSTOFF-ZENTRUM, które uprawniają do oznaczania pojemników na odpady znakiem „EN 840”. Pojemniki posiadają Certyfikat Jakość RAL GZ 951/1.

Popularne pojemniki na odpady komunalne dostępne od ręki:

Pojemnik 2-kołowy MGB 80
http://ekoawal.pl/produkty/komunalne/2-kolowe/mgb-80.php

Pojemnik 2-kołowy MGB 120
http://ekoawal.pl/produkty/komunalne/2-kolowe/mgb-120.php

Pojemnik 4-kołowy MGB 660
http://ekoawal.pl/produkty/komunalne/4-kolowe/mgb-660.php

Pojemnik 4-kołowy MGB 1100 FD
http://ekoawal.pl/produkty/komunalne/4-kolowe/mgb-1100-fd.php

Dopuszczamy możliwość dostawy i sprzedaży pojemników SULO w innych kolorach oraz pojemnościach na indywidualne zamówienie. Więcej informacji o terminach realizacji i dostępności pojemników nie uwzględnionych w bieżącej sprzedaży można uzyskać wyłącznie poprzez kontakt mailowy pod adresem bok@mpolodz.pl.