Projekt ścieżki ekologicznej powstał 2014 roku, w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie mieszkańców selektywną zbiórką odpadów.

Warsztaty na początku odbywały się pod dachem namiotu ufundowanego przez Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA. W czerwcu 2017 roku namiot został doposażony w dodatkowe ekspozycje i tablice dydaktyczne, natomiast od połowy 2018 roku zaczął funkcjonować nowoczesny, całoroczny pawilon edukacyjny.

Celem prowadzonych przez nas warsztatów jest zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej oraz przybliżenie wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu.
Chcemy uświadomić przede wszystkim najmłodszym, że to od każdego z nas zależy, jak w przyszłości będzie wyglądała nasza planeta. dlatego też zwracamy uwagę na racjonalne gospodarowanie odpadami i oszczędne korzystanie z zasobów natury.

Pokazujemy drogę “od odpadu do produktu” poszczególnych asortymentów wysortowanych surowców m.in. tworzyw sztucznych, makulatury, szkła, złomu stalowego, odpadów roślinnych czy drewna.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

 

Zajęcia odbywają się w Pawilonie Edukacyjny znajdującym się przy Łódzkiej Sortowni Odpadów Komunalnych przy ul. Zamiejskiej 1 (okolice lotniska Lublinek).
Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w Państwa placówce z formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

 

Program edukacyjny jest współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach projektu: „Program Edukacyjno Ekologiczny pod nazwą: Segregujemy odpady, codziennie! Promocja ścieżki ekologicznej dla mieszkańców województwa łódzkiego.” w ramach umowy nr 525/EE/D/2018 z dnia 18.12.2018 roku.
Całkowity koszt projektu: 21 744, 33 PLN. Dofinansowanie WFOSiGW w Łodzi w wysokości: 17 901, 00 PLN