Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

wraz z numerem konta bankowego do wpłat

 

Informujemy, iż Wydział Finansowy Urzędu Miasta Łodzi wysyła do mieszkańców miasta pisma informujące o nadaniu indywidualnego rachunku bankowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W przypadku nieotrzymania informacji o numerze konta, służącego indywidualnym rozliczeniom opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty prosimy dokonywać na numer ogólny:

 

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy w Departamencie Finansów Publicznych, Oddział ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami

 

Pekao S.A. 70 1240 1037 1111 0011 0924 3020

 

W tytule należy podać: Opłata za odpady, imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres nieruchomości, której dotyczy opłata oraz miesiąc lub okres za jaki opłata jest wniesiona.