Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Łodzi powstało w 1945 roku

Dysponowało wówczas 23. samochodami oraz 14. wozami konnymi przystosowanymi do wywozu nieczystości.

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX. wieku MPO – przedsiębiorstwo państwowe zostało postawione w stan likwidacji. 15 listopada 1993 roku Rada Miejska Łodzi powołała do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Spółka z o. o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Tokarzewskiego 2. 100% udziałów w spółce posiada Gmina Łódź.

Obecnie MPO – Łódź dysponuje nowoczesnym sprzętem do wywozu odpadów. Na wyposażeniu przedsiębiorstwa znajdują się samochody przystosowane do odbioru odpadów z pojemników i kontenerów.

Od Gminy Łódź Spółka dzierżawi Sortownię odpadów oraz zarządza zlokalizowanym przy Sortowni składowiskiem balastu.

MPO-Łódź Sp. z o.o. to znana i sprawdzona od lat marka.

Naszymi klientami są zarówno właściciele prywatnych nieruchomości, jak również Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, zakłady pracy, instytucje. Podpisanie z nami umowy jest jednoznaczne z przejęciem przez naszą spółkę pełnej odpowiedzialności za wytwarzane odpady.

Tak zwana „ustawa o elektromobilności”, zobowiązała nasza Spółkę do rozpoczęcia stosowania paliwa alternatywnego do napędu samochodów wykorzystywanych w ramach realizacji zadań powierzonych i dlatego w 2021 roku zakupiliśmy 17 nowych ekologicznych pojazdów do odbioru odpadów. Aktualnie dysponujemy 74 pojazdami (ładowność pow. 3,5 t) do odbioru odpadów, z czego 23% będą stanowiły pojazdy ekologiczne.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Łodzi, dysponuje różnymi rodzajami pojazdów przystosowanymi do odbioru odpadów z Państwa posesji.

Mamy pojazdy jednokomorowe, pojazdy skrzyniowe, jeśli odpady obieramy w workach a także pojazdy wielokomorowe, które przy obowiązku segregowania na 5 frakcji, są jednym z najbardziej ekonomicznych rozwiązań. Śmieciarki wielokomorowe w praktyce realizują jednocześnie do trzech rodzajów zbiórki, co pozwala wypracować wymierne oszczędności czasowe i eksploatacyjne.

Zebrane z terenu miasta odpady, podzielone na dane frakcje, takie jak: papier, metale i tworzywa sztuczne czy szkło, poddawane są dalszej segregacji na linii sortowniczej, gdzie nasi pracownicy, własnoręcznie rozdzielają odpady na poszczególne asortymenty.

Wieloletnie doświadczenie na rynku daje gwarancję profesjonalnego wykonywania usług, zgodnie z życzeniem klientów. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu oraz doświadczonej kadrze jesteśmy gotowi podjąć się każdego zlecenia.