Regulamin organizacji warsztatów/wycieczek
grup zorganizowanych na terenie Sortowni Odpadów Komunalnych w Łodzi
przez Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.

Pobierz teraz