Konkurs dla przedszkolaków.

Co trzeba zrobić? Zadaniem uczestnika, jest wykonanie rysunku promującego segregację odpadów w formacie A4 w formacie poziomym przy użyciu farb plakatowych lub pasteli olejowych.

Termin dostarczenia prac upływa 9 listopada 2023 roku o godzinie 12.00. Za nagrodzone prace przewidziano nagrody rzeczowe. Ponadto nagrodzone prace zostaną wydrukowane na kalendarzu Spółki na 2024 rok, w celu promocji projektu.

Konkurs adresowany jest do wszystkich przedszkoli na terenie Łodzi, dla dzieci w wieku 5-6 lat i ma na celu propagowanie i przybliżanie zasad selektywnej zbiórki odpadów, wśród najmłodszych mieszkańców. Rozwój umiejętności plastycznych oraz wyobraźni dziecka. Kształcenie zdolności artystycznych. Uświadomienie dzieciom konieczności ochrony środowiska, a także zwrócenie uwagi na narastający problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego odpadami.

Prace konkursowe należy nadesłać lub dostarczyć osobiście pod adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź – z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY.

Regulamin

Skip to content