Na podstawie Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, MPO-Łódź Sp. z o. o. zostało wskazane przez Miasto Łódź do realizacji zadania odbioru i dystrybucji węgla dla mieszkańców Miasta Łodzi.

Osoby uprawnione do skorzystania z zakupu zgodnie z Ustawą o preferencyjnym zakupie węgla wszelkie zapytania dotyczące dystrybucji mogą kierować do Biura Obsługi Klienta.

BOK

ul. Tokarzewskiego 2

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach

8:00 – 20:00

nr telefonu

501 925 502        501 925 509

  e-mail: wegiel@mpolodz.pl

 

 

 

 

Wniosek o zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych do pobrania:

WNIOSEK

WZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Upoważnienie do odbioru węgla do pobrania:

Upoważnienie

1. Wnioski można dostarczać osobiście, wysyłać listem poleconym lub elektronicznie na adres wegiel@mpolodz.pl – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

Informacje, jak krok po kroku uzyskać podpis zaufany znajdują się na stronach:

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0074

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

2. Możliwość zakupu węgla dopiero po pozytywnej weryfikacji wniosku przez pracowników MPO i Centrum Świadczeń Socjalnych oraz potwierdzeniu jego dostępności uzyskanej od podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu.

3. Odbiór węgla przez mieszkańców będzie odbywał się po potwierdzeniu wpłaty z punktu dystrybucji przy ul. Tokarzewskiego 2 – zgodnie z tonażem wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych – transportem własnym lub za pośrednictwem MPO.

4. Koszt transportu za pośrednictwem MPO:

  • 100 zł brutto – do 1 tony 

  • 150 zł brutto – 1,5 tony

5. Opłaty za węgiel będą przyjmowane od uprawnionych mieszkańców wyłącznie przelewem na wskazany nr rachunku bankowego:

Urząd Miasta Łodzi
34 1240 6292 1111 0011 2036 9969 

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko Wnioskodawcy, nr wniosku

6. Opłatę dodatkową za transport węgla będzie można uiszczać gotówką, kartą płatniczą i przelewem na nr rachunku:

MPO-Łódź Sp. z o.o.
98 1240 6292 1111 0011 1992 5721

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko Wnioskodawcy, nr wniosku

7. Workowanie węgla w worki dostarczone przez Klienta – 200,00 zł/tona.

Płatność za tę usługę Klient będzie mógł dokonać przelewem na rachunek bankowy MPO (transportowy), gotówką lub kartą płatniczą w kasie BOK przy ul. Tokarzewskiego 2.

Ilości dostarczonego paliwa stałego – węgla w Łodzi
w ramach programu rządowego

DataZapotrzebowanie na węgiel mieszkańców ŁodziPrzekazany dla Łodzi węgiel przez Rząd /w tonachDystrybucja przez MPO dla mieszkańców Łodzi
4-29 listopada 2022 r.0 ton0 ton
30 listopada – 1 grudnia 2022 r. 2 869 ton 214 ton  0 ton
2 grudnia 2022 3 000 ton510 ton 0 ton

Klauzula RODO