Obowiązek mycia oraz dezynfekcji pojemników na różnego rodzaju odpady wynika z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym wymaga regularnego czyszczenia. Do wykonywania tego typu czynności używamy nowoczesnego sprzętu wyposażonego w mobilne myjki do pojemników, które dostępne są w ofercie naszej spółki. Mycie pojemników odbywa się na miejscu u klienta po uprzednim uzgodnieniu terminu. Zapraszamy do kontaktu:

Telefon

42 616 02 09