Wyniki konkursów

Konkursy plastyczny i filmowy pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej rozstrzygnięte.

Nagrodę główną w konkursie filmowym otrzymują uczniowie klasy IIC XXV LO w Łodzi: Patryk Bogdał, Filip Galas, Joanna Roślak, Igor Skoczyński, Agnieszka Górecka, Sonia Tomala-Kowalczyk, Antonina Płuciennik i Agnieszka Ojrzyńska (opiekun).

Nagrody główne w konkursie plastycznym na wykonanie plakatu ekologicznego otrzymują:

Wyróżnienia przyznano: Korneli Grochockej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6, Dorocie Kulik z SP 58 i Bartłomiejowi Szymanowskiemu z  SP 58.

Komisja przy ocenianiu prac wzięła pod uwagę zgodność z tematem, oryginalność, samodzielność, staranność, zdolności artystyczne.

O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną pisemnie lub telefonicznie poinformowani za pośrednictwem szkoły.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Skip to content