Święto Drzewa

W najbliższy poniedziałek 10 października obchodzimy w Święto Drzewa.

Z tej okazji serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w evencie ekologicznym,
przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Zamiejskiej 1.

Poprzez akcję chcemy przypomnieć mieszkańcom jak ważną rolę drzewa odgrywają
w naszym ekosystemie. W procesie fotosyntezy pochłaniają szkodliwy dla człowieka dwutlenek węgla. W ten sposób wytwarzają tlen, który jest nam niezbędny do życia. Dzięki temu zapobiegają powstawaniu smogu, a mieszkańcy rzadziej zapadają na choroby układu oddechowego. Drzewa także skutecznie redukują poziom hałasu. A sadzone w naszych przydomowych ogródkach także cieszą oko a z czasem dają miły cień poprawiając jednocześnie mikroklimat.

Dzięki  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, każde gospodarstwo domowe w zamian za oddane do punktu tego dnia odpady, będzie mogło otrzymać sadzonkę drzewka liściastego.

Skip to content