Konkurs plastyczny dla klas 7-8

Ogłaszamy konkurs plastyczny dla klas 7-8 szkół podstawowych pod honorowym patronatem prezydent Hanny Zdanowskiej na wykonanie komiksu promującego segregację odpadów „Segregujemy odpady, codziennie!”.

Zadaniem uczestnika, jest wykonanie komiksu – maksymalnie 4 sekwencyjnej historyjki obrazkowej. Komiks może być uzupełniony tekstem, ograniczonym do krótkich wypowiedzi bohaterów, wyłącznie o tematyce ekologicznej zachęcającej do segregacji odpadów. Nagrodzona praca zostanie wydrukowana w maksymalnie dużym formacie i naniesiona na burtę pojazdu firmowego Spółki odbierającego odpady, w celu promocji projektu.

Konkurs ma na celu propagowanie i przybliżanie zasad selektywnej zbiórki odpadów, wśród najmłodszych mieszkańców. Rozwój umiejętności plastycznych oraz wyobraźni dziecka. Kształcenie zdolności artystycznych. Uświadomienie uczniom konieczności ochrony środowiska. Zwrócenie uwagi na narastający problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego odpadami.

Czas trwania konkursu:

I etap: 3 – 28 kwietnia 2023 r. W tym okresie, szkoły przeprowadzają zajęcia związane z tematyką konkursu i wykonują prace.                

II etap: do dnia 11 maja 2023 r., organizator wybierze najlepsze prace spośród zgłoszonych do konkursu. Termin dostarczenia prac upływa 5 maja 2023 roku o godzinie 12.00.

Finałowe rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 maja 2023 – Dzień bez Śmiecenia.

Skip to content