Końcowa sprzedaż węgla

MPO – Łódź Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że od dnia 17 maja 2023 r. rozpocznie się sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji gminy Łódź, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu.

Wnioski na końcową sprzedaż węgla należy składać na dotychczasowych zasadach. Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej wynosi 80 ton (77 ton ekogroszku oraz 3 tony miału). Cena za tonę paliwa stałego wynosi 1890 zł.

Nie obowiązują limity ilościowe zakupu węgla, a sprzedaż jest możliwa dla wszystkich osób uprawnionych do dodatku węglowego (osoby spoza gminy Łódź zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie z gminy będącej miejscem ich zamieszkania o uprawnieniu do dodatku węglowego).

Wnioski w ramach sprzedaży końcowej będą przyjmowane od dnia 17 maja 2023 r. do wyczerpania posiadanego wolumenu węgla i rozpatrywane będą nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.

Link do ogłoszenia  o sprzedaży końcowej: https://bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/informacja-o-sprzedazy-koncowej-paliwa-stalego-wegla-id61287/2023/5/16/

Skip to content