Wyniki konkursu plastycznego

Konkurs dedykowany był dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Należało namalować przy użyciu farb plakatowych, jak łódzkie dzieci wyobrażają sobie prawidłową segregację odpadów.  Celem konkursu było propagowanie i przybliżenie zasad selektywnej zbiórki odpadów, wśród najmłodszych mieszkańców, rozwój umiejętności plastycznych oraz wyobraźni dziecka oraz kształcenie zdolności artystycznych.

Chcemy uświadamiać uczniom konieczności ochrony środowiska, zwracając uwagę na narastający problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego odpadami. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a dodatkowo wybrane prace zostaną wydrukowane w dużym formacie i naniesione w formie grafiki na boczne burty śmieciarek. Wszyscy uczestnicy otrzymają gadżety ekologiczne.

Prace będzie można podziwiać na naszych pojazdach przez najbliższe miesiące. Kreatywności i oryginalność niektórych prac przerosła nasze oczekiwania. Było z czego wybierać. Na konkurs nadesłano 23 prace plastyczne z 10 łódzkich szkół podstawowych. Każda szkoła mogła zgłosić maksymalnie 3 prace. Komisja przy ocenianiu prac, wzięła pod uwagę zgodność z tematem, oryginalność, staranność i zdolności artystyczne.

Termin zgłaszania prac minął 13 maja 2022 r. Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagroda główna: Kornelia Aleksander, SP 189, lat 8

Wyróżnienia:

Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace konkursowe a nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Skip to content