ZP/26/2019 - Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów eksploatacyjnych i filtrów do maszyn i pojazdów silnikowych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.08.2019 r. pod nr 590841-N-2019

SIWZ - 28.08.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 28.08.2019 r.

Zmiana terminu składania ofert - pismo z dn. 02.09.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.09.2019 r. pod nr 540182817-N-2019

Zmiana terminu składania ofert - pismo z dn. 04.09.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.09.2019 r. pod nr 540185313-N-2019

Modyfikacja SIWZ, Zmiana terminu składania ofert - pismo z dn. 06.09.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.09.2019 r. pod nr 540187781-N-2019

Zmiana terminu składania ofert - pismo z dn. 10.09.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.09.2019 r. pod nr 540190200-N-2019

Modyfikacja SIWZ, Zmiana terminu składania ofert - pismo z dn. 13.09.2019 r.

ZP_26_2019 - ZAŁĄCZNIK NR 2a - FORMULARZ CENOWY - CZĘŚĆ I_zmieniony -13.09.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.09.2019 r. pod nr 540193601-N-2019

Termin składania ofert: 05.09.2019 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 06.09.2019 r. do godz. 11:00

Termin składania ofert: 12.09.2019 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 13.09.2019 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 18.09.2019 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 20.09.2019 r. do godz. 10:00

ZP/25/2019 - Sukcesywne dostawy części do pojazdów

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.08.2019 r. pod nr 588226-N-2019

SIWZ - 21.08.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY - 21.08.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ CENOWY - 21.08.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIA - 21.08.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 4 - GRUPA KAPITAŁOWA - 21.08.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6 - OPZ -21.08.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5 - UMOWA - 26.08.2019 r.

Zmiana terminu składania ofert - pismo z dn. 27.08.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.08.2019 r. pod nr 550178838-N-2019

Modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert - pismo z dn. 29.08.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.08.2019 r. pod nr 540181037-N-2019

Wyjaśnienie do SIWZ, zmiana terminu składania ofert - pismo z dn. 30.08.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.08.2019 r. pod nr 540182046-N-2019

Termin składania ofert: 29.08.2019 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 03.09.2019 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 04.09.2019 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 05.09.2019 r. do godz. 11:00

Informacja z otwarcia ofert - 05.09.2019 r.

ZP/23/2019 - Przygotowanie i dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników MPO Sp. z o.o. wykonujących prace fizyczne

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.08.2019 r. pod nr 585886-N-2019

SIWZ - 13.08.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 13.08.2019 r.

Termin składania ofert: 23.08.2019 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 23.08.2019r.