MPO ŁÓDŹ Sp. z o.o.

ul. Tokarzewskiego 2, 91-842 Łódź,

NIP: 726-00-19-767
Regon: 470797081

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – Numer KRS 0000024375

Kapitał zakładowy 7 454 280,00 zł.

 

 

Konta bankowe:

1. Pekao S.A. III Oddział w Łodzi

21 1240 3060 1111 0000 3452 3764