ZO/2/2020 - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO MODERNIZACJI SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH

...

Zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia