ZP/24/2019 - Usługa najmu mobilnego rozdrabniacza

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.08.2019 r. pod nr 587456-N-2019

SIWZ - 19.08.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 19.08.2019 r.

Termin składania ofert: 27.08.2019 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 27.08.2019 r.

Wynik postępowania - 28.08.2019 r.