ZP/30/2020 Dostawa fabrycznie nowego samochodu bezpylnego jednokomorowego z zabudową bębnową

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ PROWADZONE JEST PRZEDMIOTOWE POSTĘPOWANIE

Termin składania ofert: 28.01.2021 r. do godz. 10:00