mapa strony

Zasady przyjmowania odpadów od mieszkańców do PSZOK Łódź ul. Zamiejska 1

 
   

 

 

Zasady przyjmowania odpadów od mieszkańców (klientów indywidualnych) do PSZOK

Łódź ul. Zamiejska 1

 1. Odpady będą dostarczane przez mieszkańców (klientów indywidualnych) do PSZOK mieszczącego się przy ul. Zamiejskiej 1 w Łodzi (na terenie Sortowni Odpadów) transportem własnym dostarczającego.
 2. Działalność PSZOK polega na przyjmowaniu od mieszkańców miasta Łodzi odpadów z gospodarstw domowych selektywnie gromadzonych.
 3. Wszystkie dostarczone odpady  zawarte w pkt. 4 zostaną przyjęte bezpłatnie.

 

 1. W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów posortowanych:

 

■       zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory komputerowe, odbiorniki radiowe, odtwarzacze video, DVD, CD oraz odtwarzacze kaset magnetofonowych, drobny sprzęt AGD itp.);

■       magnetyczne i optyczne nośniki informacji (płyty DVD, CD, kasety VHS);

■       zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki);

■       urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory freonowe);

■       baterie i akumulatory;

■       opakowania po farbach, klejach, żywicach, lepiszczach;

■       drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki, płyty meblowe );

■       szkła (okienne niezbrojone);

■       tworzyw sztucznych (ramy okienne, siding);

■       zużyte opony samochodów osobowych;

■       odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki);

■       opakowania z papieru i tektury (kartony);

■       opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu);

■       opakowania z metalu (puszki);

■       opakowania ze szkła (butelki, słoiki);

■       odzież;

■       drobny gruz ceglany i betonowy z remontów;

■       trawa, liście do 500 kg/miesiąc;

■       papa odpadowa do 500 kg/miesiąc;

■       usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;

■       materiały izolacyjne (w tym: wełna mineralna, styropian budowlany);

■       materiały konstrukcyjne zawierające gips( w tym: płyty karton gips);

■       zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu;

■       farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice.

 

 

 1. Ilość oraz rodzaj dostarczonych odpadów przez klienta nie może świadczyć  o dostarczaniu odpadów z prowadzonej działalności gospodarczej, jej likwidacji itp.
 2. Jeśli powyższe odpady są dostarczane do PSZOK w ilości wskazującej, że pochodzą one z działalności gospodarczej lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi pracownik PSZOK może odmówić bezpłatnego ich przyjęcia.
 3. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
 4. Dostarczający odpad jest zobowiązany do umieszczenia przywiezionych odpadów we wskazanych miejscach/ pojemnikach wskazanych przez pracownika PSZOK.
 5. Dostarczone odpady musza być posortowane rodzajowo .

 

 

 1.  PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

a)  materiały zawierające azbest,

b)  szyb samochodowych,

c)  szkła zbrojonego i hartowanego,

d)  odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),

e)  odpady w opakowaniach cieknących.

f) kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne

 

 

Działalność PSZOK prowadzona będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 700 -1800,wtorki 7.00-20.00 oraz w soboty w godzinach 700 - 1300.

W okresie świątecznym i noworocznym PSZOK będzie czynny jn.:

 • 24.12.2015r. (czwartek) – 7:00-14:00;
 • 31.12.2015r. (czwartek) - 7:00-14:00;
 • 02.01.2016r. (sobota) – nieczynny.

 

powrót do góry

przetargi

ZP/37/2017 - Przetarg nieograniczony na dostawy taśm gumowych oraz fartuchów - osłon bocznych do przenośników linii sortowniczej

więcej >>

ZP/36/2017 Przetarg nieograniczony na usługi płoszenia dzikiego ptactwa żerującego na składowisku balastu metodą sokolniczą oraz przy pomocy psów

więcej >>

ZP/38/2017 Dostawa wraz z montażem jednego fabrycznie nowego żurawia samochodowego oraz jednego prasokontenera do przewozu odpadów zbieranych selektywnie

więcej >>

ZP/35/2017 - Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego.

więcej >>

ZP/27/2017 - Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych)odpadów komunalnych o kodzie 200301.

więcej >>

ZP/32/2017 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, czterech fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z zabudową bezpylną – jednokomorową o pojemności skrzyni ładunkowej min. 18 m3 – max 21 m3, z trzecią osią skrętną.

więcej >>

ZP/28/2017 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z zabudową bezpylną – jednokomorową o pojemności 16 m3.

więcej >>

ZP/31/2017 - Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191209-frakcja 0-20mm

więcej >>

ZP/29/2017 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 - blast luzem

więcej >>

aktualności

Black Friday w MPO-Łódź!

 

Black Friday w MPO-Łódź!

Takiej promocji jeszcze nie było! Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty! Tylko w piątek 24 listopada wybrane usługi nawet do -25%

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta pod nr telefonu 42 616 02 09.

 

Black Friday w MPO-Łódź!

więcej >>

Cepik 2.0

W związku z wdrażaniem systemu informatycznego Cepik 2.0 w dniu jutrzejszym (piątek 10.11.2017) Stacja Diagnostyczna otwarta jest do godziny 14:00.

więcej >>

Ogłoszenie

MPO Łódź Sp z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017. Oferty można składać w siedzibie spółki. Termin składania ofert do 15 września 2017.

więcej >>
pozostałe aktualności >>
2789995