mapa strony

Wynajem powierzchni użytkowych

2013-05-23 09:44:01 - Administrator

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania -  Łódź Sp. z o.o. jako wynajmujący, z siedzibą w Łodzi przy ul. Tokarzewskiego 2, zaprasza do składania ofert na wynajem podmiotom zewnętrznym niewykorzystywanych przez Spółkę następujących  powierzchni użytkowych:

LP

Rodzaj pomieszczenia

Cena minimalna netto/m2 miesięcznie

1

Hala warsztatowa (7 kanałów naprawczych dla samochodów ciężarowych) wraz z pomieszczeniami socjalno – biurowymi  i magazynowo – produkcyjnymi /powierzchnia wszystkich pomieszczeń ok. 987 m2/.

15 zł *

plus energia elektryczna wg wskazań licznika

2

Pomieszczenie magazynowo – produkcyjne /powierzchnia ok. 133 m2/.

15 zł *

plus energia elektryczna wg wskazań licznika

3

Pomieszczenie magazynowo – produkcyjne /powierzchnia ok. 92 m2/.

15 zł *

plus energia elektryczna wg wskazań licznika

4

Pomieszczenia biurowe /powierzchnia wszystkich pomieszczeń ok. 105 m2/.

26 zł **

plus energia elektryczna wg wskazań licznika

5

Pomieszczenie biurowe /pow. ok. 14 m2/.

26 zł **

6

Pomieszczenie biurowe /pow. ok. 15 m2/.

26 zł **

7

Pomieszczenie biurowe /pow. ok. 11 m2/.

26 zł **                                                                     

8

Pomieszczenie biurowe /pow. ok. 58 m2/.

26 zł **

* 9 zł/m2 – stawka czynszu najmu; 6 zł/m2 – koszty eksploatacyjne (pozostałe media, podatek od nieruchomości, ochrona, monitoring),

** 26 zł/m2 – (stawka czynszu najmu + koszty eksploatacyjno - administracyjne).

  1. Oferty należy składać w kopertach, oznaczonych napisem „Oferta na wynajem pomieszczeń”, w siedzibie spółki w sekretariacie do dnia 07.06.2013 r. do godziny 12:00. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.mpolodz.pl oraz w Dziale Organizacyjno-Prawnym /pok. nr 3/. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  2. Każdy oferent może złożyć ofertę na jedno lub kilka pomieszczeń.

 

Przed złożeniem oferty każdy oferent jest zobowiązany do obejrzenia przedmiotowych pomieszczeń.

  1. Pomieszczenia można obejrzeć w siedzibie spółki od Poniedziałku do Piątku w godz. od 08:00 do 15:00.
  2. Osoby wyznaczone do kontaktu: Piotr Górecki tel. 533 337 667 i

Sławomir Czop tel. 601 381 477

  1. Wynajmujący dopuszcza możliwość negocjowania złożonych ofert z wybranymi oferentami.
  2. W przypadku gdy kilku oferentów zaproponuje taką samą stawkę najmu, wynajmujący dopuszcza powtórne złożenie ofert.
  3. Spółka zastrzega, że przysługuje jej prawo zamknięcia przetargu, na każdym etapie, bez dokonania wyboru oferty.

 Formularz ofertowy do pobrania

powrót do góry

przetargi

ZP/37/2017 - Przetarg nieograniczony na dostawy taśm gumowych oraz fartuchów - osłon bocznych do przenośników linii sortowniczej

więcej >>

ZP/36/2017 Przetarg nieograniczony na usługi płoszenia dzikiego ptactwa żerującego na składowisku balastu metodą sokolniczą oraz przy pomocy psów

więcej >>

ZP/38/2017 Dostawa wraz z montażem jednego fabrycznie nowego żurawia samochodowego oraz jednego prasokontenera do przewozu odpadów zbieranych selektywnie

więcej >>

ZP/35/2017 - Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego.

więcej >>

ZP/27/2017 - Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych)odpadów komunalnych o kodzie 200301.

więcej >>

ZP/32/2017 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, czterech fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z zabudową bezpylną – jednokomorową o pojemności skrzyni ładunkowej min. 18 m3 – max 21 m3, z trzecią osią skrętną.

więcej >>

ZP/28/2017 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z zabudową bezpylną – jednokomorową o pojemności 16 m3.

więcej >>

ZP/31/2017 - Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191209-frakcja 0-20mm

więcej >>

ZP/29/2017 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 - blast luzem

więcej >>

aktualności

Black Friday w MPO-Łódź!

 

Black Friday w MPO-Łódź!

Takiej promocji jeszcze nie było! Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty! Tylko w piątek 24 listopada wybrane usługi nawet do -25%

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta pod nr telefonu 42 616 02 09.

 

Black Friday w MPO-Łódź!

więcej >>

Cepik 2.0

W związku z wdrażaniem systemu informatycznego Cepik 2.0 w dniu jutrzejszym (piątek 10.11.2017) Stacja Diagnostyczna otwarta jest do godziny 14:00.

więcej >>

Ogłoszenie

MPO Łódź Sp z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017. Oferty można składać w siedzibie spółki. Termin składania ofert do 15 września 2017.

więcej >>
pozostałe aktualności >>
2789993