mapa strony

Wynajem powierzchni użytkowych

2013-05-23 09:44:01 - Administrator

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania -  Łódź Sp. z o.o. jako wynajmujący, z siedzibą w Łodzi przy ul. Tokarzewskiego 2, zaprasza do składania ofert na wynajem podmiotom zewnętrznym niewykorzystywanych przez Spółkę następujących  powierzchni użytkowych:

LP

Rodzaj pomieszczenia

Cena minimalna netto/m2 miesięcznie

1

Hala warsztatowa (7 kanałów naprawczych dla samochodów ciężarowych) wraz z pomieszczeniami socjalno – biurowymi  i magazynowo – produkcyjnymi /powierzchnia wszystkich pomieszczeń ok. 987 m2/.

15 zł *

plus energia elektryczna wg wskazań licznika

2

Pomieszczenie magazynowo – produkcyjne /powierzchnia ok. 133 m2/.

15 zł *

plus energia elektryczna wg wskazań licznika

3

Pomieszczenie magazynowo – produkcyjne /powierzchnia ok. 92 m2/.

15 zł *

plus energia elektryczna wg wskazań licznika

4

Pomieszczenia biurowe /powierzchnia wszystkich pomieszczeń ok. 105 m2/.

26 zł **

plus energia elektryczna wg wskazań licznika

5

Pomieszczenie biurowe /pow. ok. 14 m2/.

26 zł **

6

Pomieszczenie biurowe /pow. ok. 15 m2/.

26 zł **

7

Pomieszczenie biurowe /pow. ok. 11 m2/.

26 zł **                                                                     

8

Pomieszczenie biurowe /pow. ok. 58 m2/.

26 zł **

* 9 zł/m2 – stawka czynszu najmu; 6 zł/m2 – koszty eksploatacyjne (pozostałe media, podatek od nieruchomości, ochrona, monitoring),

** 26 zł/m2 – (stawka czynszu najmu + koszty eksploatacyjno - administracyjne).

  1. Oferty należy składać w kopertach, oznaczonych napisem „Oferta na wynajem pomieszczeń”, w siedzibie spółki w sekretariacie do dnia 07.06.2013 r. do godziny 12:00. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym, który jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.mpolodz.pl oraz w Dziale Organizacyjno-Prawnym /pok. nr 3/. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
  2. Każdy oferent może złożyć ofertę na jedno lub kilka pomieszczeń.

 

Przed złożeniem oferty każdy oferent jest zobowiązany do obejrzenia przedmiotowych pomieszczeń.

  1. Pomieszczenia można obejrzeć w siedzibie spółki od Poniedziałku do Piątku w godz. od 08:00 do 15:00.
  2. Osoby wyznaczone do kontaktu: Piotr Górecki tel. 533 337 667 i

Sławomir Czop tel. 601 381 477

  1. Wynajmujący dopuszcza możliwość negocjowania złożonych ofert z wybranymi oferentami.
  2. W przypadku gdy kilku oferentów zaproponuje taką samą stawkę najmu, wynajmujący dopuszcza powtórne złożenie ofert.
  3. Spółka zastrzega, że przysługuje jej prawo zamknięcia przetargu, na każdym etapie, bez dokonania wyboru oferty.

 Formularz ofertowy do pobrania

powrót do góry

przetargi

ZP/26/2017 Wykonanie przebudowy instalacji zbierającej i odprowadzającej biogaz ze składowiska balastu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1.

więcej >>

ZP/24/ 2017 Sukcesywne dostawy odzieży roboczej

więcej >>

aktualności

Ogłoszenie

MPO Łódź Sp z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017. Oferty można składać w siedzibie spółki. Termin składania ofert do 15 września 2017.

więcej >>

Mixer

W minioną sobotę podczas Mixera Regionalnego 2017, wśród wystawców z całego województwa, wzdłuż ulicy Piotrkowskiej pojawiło się także MPO-Łódź. Prezentowaliśmy swoją ofertę edukacyjną, a także informowaliśmy mieszkańców, jak prawidłowo segregować odpady i co można otrzymać w procesie przetwarzania surowców.

 

więcej >>

Ogłoszenie

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. zo.o. poszukuje kandydatów na stanowisko:
koordynator.

Wymagania:
•    doświadczenie w zarządzaniu ludźmi;
•    umiejętność pracy w zespole;
•    prawo jazdy kat. B;
•    obsługa komputera (pakiet Microsoft Office);
•    gotowość do pracy w systemie zmianowym,
•    mile widziane wykształcenie techniczne wraz z doświadczeniem

Oferujemy:
•    stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę,
•    pakiet socjalny,
•    przyjazną atmosferę pracy,
•    możliwość ubezpieczenia Grupowego.

Zakres prac:
Nadzorowanie zespołu pracowników, dokonywanie zakupów i sporządzanie zapotrzebowań, ustalanie grafików i rozliczanie czasu pracy kierowców, przygotowywanie specyfikacji do przetargów na części maszyn, elementy linii technologicznej,  wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów, egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp, nadzór nad utrzymaniem ciągłości linii technologicznej, współpraca z innymi działami przedsiębiorstwa.

CV można przesyłać na adres kadry(at)mpolodz.pl lub składać osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa ul. Tokarzewskiego 2.

więcej >>
pozostałe aktualności >>
2718154