mapa strony

SORTOWANIE ODPADÓW

2015-10-27 15:08:07 - Administrator

 

Instrukcja jak segregować odpady komunalne


Do pojemnika oznaczonego „SUROWCE” WRZUCAMY:

* opakowania z papieru lub tektury
* stare gazety, katalogi, periodyki, zeszyty, książki
* opakowania plastikowe po artykułach spożywczych (jogurtach, lodach, serkach, kefirach, tłuszczach)
* butelki PET po napojach
* opakowania plastikowe po chemii gospodarczej i kosmetykach
* folie opakowaniowe z tworzyw
* torebki foliowe, tzw. torby reklamówki
* opakowania z metalu (puszki po napojach,)
* metale (stare narzędzia, zabawki)
* kartoniki tetra pak (np. po sokach, mleku)
* odpady ze szkła opakowaniowego (butelki po piwie, winie, po sokach i napojach, słoiki po dżemach i przetworach)
* stłuczkę szklaną

UWAGA ! Jeśli to możliwe starajmy się opłukać silnie zabrudzone opakowania.

Z opakowań odkręcajmy nakrętki i wrzucajmy je do surowców, a opakowania takie jak puszki, tetra -pak, butelki PET zgniatajmy.

Do pojemnika oznaczonego „SUROWCE” NIE WRZUCAMY:

* zatłuszczonego papieru, pampersów i podkładek, chusteczek higienicznych, serwetek, ręczników papierowych
* opakowań po środkach ochrony roślin
* opakowań po farbach, lakierach
* olejach technicznych
* opakowań po lekach
* szyb okiennych
* szyb samochodowych
* luster
* porcelany
* szkła zbrojonego

Do pojemnika oznaczonego „MOKRE-BIO” WRZUCAMY:

* odpady kuchenne tj. resztki owoców i warzyw np. obierki z jabłek, gruszek, cytrusów
* liście np. nać marchwi, liście kapusty, kalarepy, rzodkiewki itp.
* fusy od herbaty i kawy wraz z filtrami
* skorupki od jaj
* ręczniki papierowe nie zabrudzone detergentami i innymi środkami chemicznymi

Do pojemnika oznaczonego „MOKRE-BIO” NIE WRZUCAMY:

* resztek mięs, wędlin, ryb
* kości

„ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI” -w tej kategorii odpadów znajdują się wszystkie te odpady, których nie można określić jako SUROWCE lub MOKRE-BIO:

* zabrudzone papiery i folie
* zatłuszczone opakowanie np. po smalcu, maśle, margarynie
* ręczniki papierowe po czyszczeniu zabrudzone detergentami i innymi środkami chemicznymi
* zużyta, zniszczona i zabrudzona odzież
* filtry z odkurzaczy
* odpady z utrzymania czystości i porządku w mieszkaniach (zmiotki)
* pampersy i podkładki, chusteczki higieniczne, serwetki, waciki
* resztki mięs, wędlin, ryb
* kości

Oprócz worków do selektywnej zbiórki odpadów Klienci MPO mają także możliwość korzystania z pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów. Są to pojemniki ze specjalnymi oznaczeniami na jakiego rodzaju odpady są przeznaczone lub też dodatkowo posiadają kolorowe klapy, tak by można było je w łatwy sposób odróżnić od pojemników na odpady komunalne nieposegregowane.

 

Posegregowane odpady są  przewożone  do sortowni znajdującej się w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1. Tam dokonuje się ponownie procesu ich sortowania. Dzięki temu na składowisko balastu trafiają tylko odpady, których nie można już przekazać do ponownego przetworzenia.

W sortowni dokonujemy dokładnej segregacji odpadów.

Papier dzielimy na:  karton, gazety i makulaturę mieszaną

Odpady ze sztucznego tworzywa  dzielimy na:  PET niebieski, PET zielony, PET bezbarwny, opakowania po chemii gospodarczej, skrzynki, wiaderka, folię bezbarwną,  folię kolorową itp.

Metale dzielimy na: żelazne i nieżelazne oraz na złom mieszany i puszki.

Szkło przekazujemy w takiej postaci, w jakiej jest zbierane od Klientów.

Odpady mokre typu BIO przewozimy do łódzkiej kompostowni, gdzie przetwarzane są na kompost.

Dopiero tak podzielone odpady mogą zostać przekazane do ponownego wykorzystania. W naszych domach nie mamy możliwości tak dokładnego podzielenia odpadów  jak w sortowni.  Apelujemy do Naszych klientów, aby przed wyrzuceniem myli plastikowe pojemniki np. po jogurtach, serkach, margarynie.  Tylko czyste mają pełną wartość jako surowiec do ponownego przetworzenia.  Opakowania ze sztucznego  tworzywa, które są zabrudzone lub wymieszane z odpadami komunalnymi nie mogą być przeznaczone do ponownego wykorzystania. Pamiętajmy, aż 50% naszych odpadów nadaje się do segregacji i przetworzenia na nowy produkt.

 

powrót do góry

przetargi

ZP/28/2016 - Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy rękawic i obuwia roboczego

więcej >>

ZP/27/2016 - Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odzieży roboczej

więcej >>

ZP/14/2016 - Przetarg nieograniczony na usługę zagospodarowania, w tym transport i unieszkodliwianie bądź odzysk niesegregowanych odpadow komunalnych o kodzie 200301 -

więcej >>

ZP/12/2016 - Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 - balast luzem

więcej >>

aktualności

Serwis opon

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 18.08.2016 – 29.08.2016 serwis opon i klimatyzacji jest nieczynny.

więcej >>

Ogłoszenie

Dział Składowiska Balastu i Sortowni Odpadów poszukuje  pracowników na stanowisko sortowacz odpadów.


Wymagania:
•    gotowość do pracy w systemie zmianowym,
•    uprawnienia operatora wózków widłowych,
•    mile widziane wykształcenie mechaniczne/ techniczne

Oferujemy:
•    stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę,
•    pakiet socjalny,
•    przyjazną atmosferę pracy,
•    możliwość ubezpieczenia GrupowegoOferty można składać w siedzibie spółki, lub na adres email: kadry(at)mpolodz.pl

Telefon kontaktowy: 42 689 73 50

więcej >>

Konkurs

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o.

OGŁASZA KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ PAKIETU WIERZYTELNOŚCI

przysługujących od dłużników na łączną kwotę

264 640,13 zł stanowiącą należność główną, odsetki oraz koszty sądowe.

Sprzedaż nastąpi w trybie konkursu ofert za najwyższą zaoferowaną cenę

Pisemne oferty nabycia całości wierzytelności (spełniające warunki Regulaminu konkursu), należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„KONKURS NA ZAKUP WIERZYTELNOŚCI”

na adres: MPO – Łódź Sp. z o.o., 91-842 Łódź,
ul. Tokarzewskiego 2 w terminie do dnia 15 lipca 2016 r.

Warunkiem uczestnictwa oferenta w konkursie ofert jest uprzednia akceptacja Regulaminu konkursu.

Wykaz wierzytelności wraz z całą dokumentacją dotyczącą przedmiotowego konkursu jest do pobrania poniżej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (42) 616 04 14 wew. 184 lub

pod adresem e-mail krzysztofpalaszewski(at)mpolodz.pl.

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

 

Załączniki:

FORMULARZ OFERTOWY
REGULAMIN KONKURSU NA WYŁONIENIE NABYWCY PAKIETU WIERZYTELNOŚCI
WZÓR UMOWY CESJI WIERZYTELNOŚCI

więcej >>
pozostałe aktualności >>
2104529