mapa strony

SORTOWANIE ODPADÓW

2015-10-27 15:08:07 - Administrator

 

Instrukcja jak segregować odpady komunalne


Do pojemnika oznaczonego „SUROWCE” WRZUCAMY:

* opakowania z papieru lub tektury
* stare gazety, katalogi, periodyki, zeszyty, książki
* opakowania plastikowe po artykułach spożywczych (jogurtach, lodach, serkach, kefirach, tłuszczach)
* butelki PET po napojach
* opakowania plastikowe po chemii gospodarczej i kosmetykach
* folie opakowaniowe z tworzyw
* torebki foliowe, tzw. torby reklamówki
* opakowania z metalu (puszki po napojach,)
* metale (stare narzędzia, zabawki)
* kartoniki tetra pak (np. po sokach, mleku)
* odpady ze szkła opakowaniowego (butelki po piwie, winie, po sokach i napojach, słoiki po dżemach i przetworach)
* stłuczkę szklaną

UWAGA ! Jeśli to możliwe starajmy się opłukać silnie zabrudzone opakowania.

Z opakowań odkręcajmy nakrętki i wrzucajmy je do surowców, a opakowania takie jak puszki, tetra -pak, butelki PET zgniatajmy.

Do pojemnika oznaczonego „SUROWCE” NIE WRZUCAMY:

* zatłuszczonego papieru, pampersów i podkładek, chusteczek higienicznych, serwetek, ręczników papierowych
* opakowań po środkach ochrony roślin
* opakowań po farbach, lakierach
* olejach technicznych
* opakowań po lekach
* szyb okiennych
* szyb samochodowych
* luster
* porcelany
* szkła zbrojonego

Do pojemnika oznaczonego „MOKRE-BIO” WRZUCAMY:

* odpady kuchenne tj. resztki owoców i warzyw np. obierki z jabłek, gruszek, cytrusów
* liście np. nać marchwi, liście kapusty, kalarepy, rzodkiewki itp.
* fusy od herbaty i kawy wraz z filtrami
* skorupki od jaj
* ręczniki papierowe nie zabrudzone detergentami i innymi środkami chemicznymi

Do pojemnika oznaczonego „MOKRE-BIO” NIE WRZUCAMY:

* resztek mięs, wędlin, ryb
* kości

„ODPADY POZOSTAŁE PO SEGREGACJI” -w tej kategorii odpadów znajdują się wszystkie te odpady, których nie można określić jako SUROWCE lub MOKRE-BIO:

* zabrudzone papiery i folie
* zatłuszczone opakowanie np. po smalcu, maśle, margarynie
* ręczniki papierowe po czyszczeniu zabrudzone detergentami i innymi środkami chemicznymi
* zużyta, zniszczona i zabrudzona odzież
* filtry z odkurzaczy
* odpady z utrzymania czystości i porządku w mieszkaniach (zmiotki)
* pampersy i podkładki, chusteczki higieniczne, serwetki, waciki
* resztki mięs, wędlin, ryb
* kości

Oprócz worków do selektywnej zbiórki odpadów Klienci MPO mają także możliwość korzystania z pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów. Są to pojemniki ze specjalnymi oznaczeniami na jakiego rodzaju odpady są przeznaczone lub też dodatkowo posiadają kolorowe klapy, tak by można było je w łatwy sposób odróżnić od pojemników na odpady komunalne nieposegregowane.

 

Posegregowane odpady są  przewożone  do sortowni znajdującej się w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1. Tam dokonuje się ponownie procesu ich sortowania. Dzięki temu na składowisko balastu trafiają tylko odpady, których nie można już przekazać do ponownego przetworzenia.

W sortowni dokonujemy dokładnej segregacji odpadów.

Papier dzielimy na:  karton, gazety i makulaturę mieszaną

Odpady ze sztucznego tworzywa  dzielimy na:  PET niebieski, PET zielony, PET bezbarwny, opakowania po chemii gospodarczej, skrzynki, wiaderka, folię bezbarwną,  folię kolorową itp.

Metale dzielimy na: żelazne i nieżelazne oraz na złom mieszany i puszki.

Szkło przekazujemy w takiej postaci, w jakiej jest zbierane od Klientów.

Odpady mokre typu BIO przewozimy do łódzkiej kompostowni, gdzie przetwarzane są na kompost.

Dopiero tak podzielone odpady mogą zostać przekazane do ponownego wykorzystania. W naszych domach nie mamy możliwości tak dokładnego podzielenia odpadów  jak w sortowni.  Apelujemy do Naszych klientów, aby przed wyrzuceniem myli plastikowe pojemniki np. po jogurtach, serkach, margarynie.  Tylko czyste mają pełną wartość jako surowiec do ponownego przetworzenia.  Opakowania ze sztucznego  tworzywa, które są zabrudzone lub wymieszane z odpadami komunalnymi nie mogą być przeznaczone do ponownego wykorzystania. Pamiętajmy, aż 50% naszych odpadów nadaje się do segregacji i przetworzenia na nowy produkt.

 

powrót do góry

przetargi

ZP/25/2016 - Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy olejów, smarów, filtrów i płynów

więcej >>

ZP/24/2016 - Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy części do samochodów

więcej >>

ZP/22/2016 - Przetarg nieograniczony na dostawy części do ładowarek kołowych

więcej >>

ZP/14/2016 - Przetarg nieograniczony na usługę zagospodarowania, w tym transport i unieszkodliwianie bądź odzysk niesegregowanych odpadow komunalnych o kodzie 200301 -

więcej >>

ZP/20/2016 - Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi wynajmu urządzeń w podziale na zadania

więcej >>

ZP/17/2016 - Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy benzyny bezołowiowej 95

więcej >>

ZP/16/2016 - Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy oleju napędowego

więcej >>

ZP/13/2016 - Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i zagospodarowania odpadow biodegradowalnych o kodzie 191212 - frakcja podsitowa

więcej >>

ZP/12/2016 - Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 - balast luzem

więcej >>

aktualności

Serwis opon

więcej >>

Zaproszenie do wzięcia udziału w DIALOGI TECHNICZNYM

Zaproszenie do wzięcia udziału w DIALOGU TECHNICZNYM

Informujemy, że w związku z zamiarem ogłoszenia przetargu na dostawę fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z zabudową bezpylną, Zamawiający ogłasza rozpoczęcie dialogu technicznego.

Dialog techniczny ma na celu uzyskanie przez Zamawiającego informacji umożliwiających opis przedmiotu zamówienia  zmierzających do zaspokojenia wszystkich potrzeb Zamawiającego, oraz jednocześnie zapewniającego zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkich zainteresowanych wykonawców, o kontakt w celu potwierdzenia zainteresowania udziałem w dialogu technicznym. Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres przetargi(małpa)mpolodz.pl w terminie do 22.04.2016 r.  Przedmiotowy dialog będzie trwał do dnia 29.04.2016 r.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie podmioty zainteresowane otrzymają od Zamawiającego dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia celem konsultacji stosownych zapisów.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

Sławomir Borowski, Piotr Szewczyk  tel.: 042 – 616-04-14 wew.184,
e-mail: przetargi(małpa)mpolodz.pl

 

więcej >>

Informacja

Uprzejmie informujemy, że  nastąpiła awaria telefonów stacjonarnych, jest ona w trakcie usuwania. Tymczasowy kontakt na nr tel.

Odpady Poprodukcyjne:  697 111 377

Biuro Obsługi Klienta 2: 535 909 013

Biuro Obsługi Klienta 3: 42 616 02 09

Sekretariat: 42 616 04 14

Księgowość: 42 616 02 36


Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

więcej >>
pozostałe aktualności >>
2015664