mapa strony

Dane Podstawowe

2014-11-06 11:51:30 - Administrator

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź  Sp. z o.o.
91-842 Łódź, ul. Tokarzewskiego 2
tel.  (42) 616-04-14616-03-95,  fax 616-07-51;

NIP 726-00-19-767
Regon 470797081

Adres WWW:

www.mpolodz.pl

Adresy poczty e-mail:

sekretariat(at)mpolodz.pl
przetargi(at)mpolodz.pl
zaopatrzenie(at)mpolodz.pl
ksiegowa(at)mpolodz.pl
uslugi(at)mpolodz.pl
finansowy(at)mpolodz.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego – Numer KRS 0000024375

Kapitał zakładowy 7 454 280,00 zł.

Konta bankowe:

1. Pekao S.A. III Oddział w Łodzi

21 1240 3060 1111 0000 3452 3764

2.Millennium

60 1160 2202 0000 0000 3034 1227

 

powrót do góry

przetargi

ZP/37/2017 - Przetarg nieograniczony na dostawy taśm gumowych oraz fartuchów - osłon bocznych do przenośników linii sortowniczej

więcej >>

ZP/36/2017 Przetarg nieograniczony na usługi płoszenia dzikiego ptactwa żerującego na składowisku balastu metodą sokolniczą oraz przy pomocy psów

więcej >>

ZP/38/2017 Dostawa wraz z montażem jednego fabrycznie nowego żurawia samochodowego oraz jednego prasokontenera do przewozu odpadów zbieranych selektywnie

więcej >>

ZP/35/2017 - Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego.

więcej >>

ZP/27/2017 - Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych)odpadów komunalnych o kodzie 200301.

więcej >>

ZP/32/2017 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, czterech fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z zabudową bezpylną – jednokomorową o pojemności skrzyni ładunkowej min. 18 m3 – max 21 m3, z trzecią osią skrętną.

więcej >>

ZP/28/2017 Dostawa w ramach leasingu operacyjnego, dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych z zabudową bezpylną – jednokomorową o pojemności 16 m3.

więcej >>

ZP/31/2017 - Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191209-frakcja 0-20mm

więcej >>

ZP/29/2017 Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 191212 - blast luzem

więcej >>

aktualności

Black Friday w MPO-Łódź!

 

Black Friday w MPO-Łódź!

Takiej promocji jeszcze nie było! Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty! Tylko w piątek 24 listopada wybrane usługi nawet do -25%

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta pod nr telefonu 42 616 02 09.

 

Black Friday w MPO-Łódź!

więcej >>

Cepik 2.0

W związku z wdrażaniem systemu informatycznego Cepik 2.0 w dniu jutrzejszym (piątek 10.11.2017) Stacja Diagnostyczna otwarta jest do godziny 14:00.

więcej >>

Ogłoszenie

MPO Łódź Sp z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2017. Oferty można składać w siedzibie spółki. Termin składania ofert do 15 września 2017.

więcej >>
pozostałe aktualności >>
2789945