mapa strony

powrót do góry

przetargi

ZP/24/ 2017 Sukcesywne dostawy odzieży roboczej

więcej >>

ZP/25/2017 - Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy odzieży roboczej - rękawice, obuwie

więcej >>

ZP/23/2017 Usługa na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831) dla MPO – Łódź Sp. z o.o.

więcej >>

ZP/22/ 2017 Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy instalacji zbierającej i odprowadzającej biogaz ze składowiska balastu zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Zamiejskiej 1.

więcej >>

ZP/21/2017 Przetarg nieograniczony na usługę przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831) dla MPO – Łódź Sp. z o.o.

więcej >>

aktualności

Wycena

Zaproszenie do złożenia oferty

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o., zaprasza Państwa do składania ofert cenowych na realizację zadania: „Wykonanie wyceny nieruchomości”.

Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.

Ofertę cenową należy przesłać na dołączonym do pisma formularzu ofertowym (załącznik nr 1) na adres mailowy przetargi(at)mpolodz.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.08.2017 r. do godz. 1000.

O wyniku postępowania wyłoniony wykonawca usługi zostanie powiadomiony e-mailem.

Dokumentacja do pobrania, dotycząca przedmiotowego zaproszenia ofertowego, znajduje się poniżej.


Przedmiot zamówienia.

Zaproszenie do złożenia oferty.

Wypis i wyrys z operatu ewidencji gruntów i budynków.

więcej >>

Dzień otwarty

Za nami dzień otwarty zorganizowany dla mieszkańców miasta w ramach obchodów 594. Urodzin Łodzi. Dziękujemy uczestnikom piątkowych wycieczek za tak liczne przybycie. Mamy nadzieję, że niezdecydowanych udało nam się przekonać do prawidłowego segregowania odpadów. 

 

więcej >>

Urodziny Łodzi

Zapraszamy do wspólnego świętowania 594. Urodzin Łodzi, w ramach których przygotowaliśmy dla mieszkańców szereg atrakcji podczas zwiedzania obiektu sortowni przy ul. Zamiejskiej 1.

Chcemy uświadamiać, jak kruchy jest ekosystem naszej planety, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w wycieczce ekologicznej.

Podczas wizyty omówienie będą nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów oraz ciekawostki ekologiczne z wykorzystaniem przestrzennej ścieżki edukacyjnej.

Godziny rozpoczęcia wycieczek (28.07.2017): 9:00, 11:00, 13:00.

Wstęp jest bezpłatny, a zapisów należy dokonywać poprzez wysłanie zgłoszenia drogą mailowę na adres: aleksandrastasiak(at)mpolodz.pl z zaznaczeniem godziny rozpoczęcia zajęć, jaka Państwa interesuje.

 

więcej >>
pozostałe aktualności >>
2673508