Zarząd:

Jan Zbroński - Prezes Zarządu

Paweł Jankiewicz - Wiceprezes

Paweł Dziemdziela - Członek Zarządu

Jerzy Kasprzak   - Prokurent


Rada Nadzorcza:

Włodzimierz Zajączkowski - przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Majewski - v-ce przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Lenart - sekretarz Rady Nadzorczej

Łukasz Kołacki - członek

Bożena Baranowska - członek

 

schemat_ok.jpg