...
Ogłoszenie o zamówieniu - 16.11.2017 r.
SIWZ - 16.11.2017 r.
Termin składania ofert: 29.11.2017 r.
...