Zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante -

...
...