Ogłoszenie o zamówieniu - 21.11.2017 r.
SIWZ - 21.11.2017 r.
Odpowiedzi_pytanie 1 - 29.1122017 r.
...
Ogłoszenie o zamówieniu - 30.11.2017 r.
SIWZ - 30.11.2017 r.
Termin składania ofert - 08.12.2017 r.
...