Ogłoszenie o zamówieniu - 14.12.2017 r.
SIWZ - 14.12.2017 r.
Odpowiedzi na pytania 1 - 19.12.2017
...

Zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 23.10.2018 r.