Ogłoszenie o zamówieniu - 30.11.2017 r.
SIWZ - 30.11.2017 r.
Termin składania ofert - 08.12.2017 r.
...
Ogłoszenie o zamówieniu - 14.12.2017 r.
SIWZ - 14.12.2017 r.
Odpowiedzi na pytania 1 - 19.12.2017
...