ZP/11/2019 - Sukcesywne dostawy oleju napędowego

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 27.05.2019 r. pod nr 2019/S 101-244112

SIWZ - 27.05.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 27.05.2019 r.

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ ODBYWA SIĘ KOMUNIKACJA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

Wyjaśnienia do SIWZ - 18.06.2019 r.

Termin składania ofert: 01.07.2019 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 01.07.2019 r.

Wynik postępowania - 09.07.2019 r.