ZP/9/2019 - Usługa najmu samochodów ciężarowych z zabudową bezpylną

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 23.05.2019 r. pod nr 2019/S 099-239924

SIWZ - 23.05.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 23.05.2019 r.

Modyfikacja SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert - 24.06.2019 r.

ZAŁĄCZNIK NR 6 - ZMODYFIKOWANY WZÓR UMOWY - 24.06.2019 r.

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji - 24.06.2019 r.

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ ODBYWA SIĘ KOMUNIKACJA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

Termin składania ofert: 26.06.2019 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 10.07.2019 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 10.07.2019 r.

Wynik postępowania - 23.07.2019 r.