ZP/4/2018 - Usługa leasingu zwrotnego operacyjnego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową bezpylną oraz żurawiem samochodowym za kabiną

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.02.2019 r. pod nr 519369-N-2019

SIWZ - 27.02.2019r.

Załączniki do SIWZ - 27.02.2019r.

Dokumenty finansowe 2018r.

Faktura i płatność

Wyjaśnienia do SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert - 05.03.2019r.

Termin składania ofert: 15.03.2019r. do godz. 10:30

Informacja z otwarcia ofert - 15.03.2019r.

Wynik postępowania - 22.03.2019r.