ZP/61/2018 - Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 07.01.2019r. pod nr 2019/S 004-005113

SIWZ - 07.01.2019r.

Załączniki do SIWZ - 07.01.2019r.

Sprostowanie do SIWZ - 14.01.2019r.

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ ODBYWA SIĘ KOMUNIKACJA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

Termin składania ofert: 08.02.2019r. do godz. 10:00