ZP/57/2018 - Usługa leasingu zwrotnego operacyjnego na 5 nowych samochodów ciężarowych z zabudową bezpylną

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2018 r. pod nr 659163-N-2018

SIWZ - 07.12.2018r.

Dokumenty finansowe 2016r.

Dokumenty finansowe 2017r.

Dokumenty finansowe 2018r.

Faktury

Potwierdzenia zapłaty za faktury

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert - 13.12.2018r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 18.12.2018r.

Umowa ZP/18/2018 na dostawę na 5 nowych samochodów ciężarowych z zabudową bezpylną

Termin składania ofert: 19.12.2018r. 28.12.2018r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 28.12.2018r.

Wynik postępowania - 08.01.2019r.