ZP/21/2018 - Sukcesywne dostawy olejów, smarów, płynów ekspoatacyjnych i filtrów do maszyn i pojazdów silnikowych

Ołoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.07.2018 r. pod nr 583746-N-2018

SIWZ - 04.07.2018 r.

Wyjaśnienia do SIWZ cz. 1 - 09.07.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.07.2018 r. pod nr 500159236-N-2018

Wyjaśnienia do SIWZ cz. 2 - 10.07.2018 r.

Wyjaśnienia do SIWZ cz. 3 - 13.07.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.07.2018 r. pod nr 500164260-N-2018

Termin składania ofert: 12.07.2018 r. 17.07.2018 r. 18.07.2018 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 18.07.2018 r.

Wynik postępowania - 27.07.2018 r.