ZP/26/2018 Usługa odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 26.06.2018 r. pod nr 2018/S 120-273520

SIWZ - 26.06.2018 r.

ZAŁĄCZNIKI NR 1 - 4 DO SIWZ - 26.06.2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - 26.06.2018 r.

ZAŁĄCZNIKI NR 6 - 8 DO SIWZ - 26.06.2018 r.

Termin składania ofert: 1.08.2018 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 01.08.2018 r.

Wynik postępowania - cz. 1 - 28.08.2018