ZP/23/2018 Usługa leasingu zwrotnego operacyjnego na nową ładowarkę kołową i nowy samochód ciężarowy z zabudową bezpylną

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.06.2018 r. pod nr 577902-N-2018

SIWZ - 22.06.2018 r.

Załączniki do SIWZ - 22.06.2018 r.

Załączniki cz. 1 - 22.06.2018 r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 28.06.2018 r.

Załączniki cz. 2 - 28.06.2018 r.

Załączniki cz. 3 - 28.06.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2018 r. pod nr 500148712-N-2018

Wyjaśnienia do SIWZ cz. 2 - 03.07.2018r.

Wyjaśnienia do SIWZ, modyfikacja SIWZ, Przedłużenie terminu składania ofert - 05.07.2018r.

Wyjaśnienia do SIWZ cz. 4, modyfikacja SIWZ, Przedłużenie terminu składania ofert - 09.07.2018r.

Termin składania ofert: 3.07.2018 r. 10.07.2018 r. 11.07.2018r. 12.07.2018r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 12.07.2018r.

Wynik postępowania - 25.07.2018r.

Poprawny wynik postępowania - 25.07.2018r.