ZP/22/2018 Usługa wynajmu mobilnego rozdrabniacza

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.05.2018 r. pod nr 564175-N-2018

SIWZ - 25.05.2018 r.

Termin składania ofert: 5.06.2018 r. do godz. 11:00

Informacja z otwarcia ofert - 5.06.2018 r.

Wynik postępowania - 11.06.2018 r.

Zawiadomienie o anulowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty - 14.06.2018 r.

Wynik postępowania - 20.06.2018 r.

Klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO