ZP/24/2018 Usługa ubezpieczenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.05.2018 r. pod nr 557487-N-2018

SIWZ - 14.05.2018 r.

Załączniki nr od 1 do 13 do SIWZ - 14.05.2018 r.

Załącznik nr 14 do SIWZ - 14.05.2018 r.

Wyjaśnienia do SIWZ cz. 1 - 23.05.2018 r.

Wyjaśnienia do SIWZ cz. 2 - 23.05.2018 r.

Wyjaśnienia do SIWZ cz. 3 - 23.05.2018 r.

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - 23.05.2018 r.

Zmodyfikowany Załącznik nr 3b do SIWZ - Wzór umowy dla pakietu 2

Zmodyfikowany Załącznik nr 3d do SIWZ - Wzór umowy dla pakietu 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.05.2018 r. pod nr 500115221-N-2018

Termin składania ofert: 25.05.2018 r. 29.05.2018 r. do godz. 11:00

Informacja z otwarcia ofert - 29.05.2018r.

Wynik postępowania - 06.06.2018r.