ZP/17/2018 - Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o. oraz członków ich rodzin

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.04.2018 r. pod nr 545618-N-2018

SIWZ - 16.04.2018 r.

Załączniki do SIWZ - 16.04.2018 r.

Termin składania ofert: 30.04.2018 r. do godz. 12:00