ZP/4/2018 - Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową bezpylną i terenowego samochodu ciężarowego z zabudową hakową

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 09.02.2018 r. pod nr 2018/S 028-060553

SIWZ - 09.02.2018 r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 15.02.2018 r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 01.03.2018 r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 14.03.2018 r.

Termin składania ofert: 21.03.2018r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 21.03.2018 r.

Wynik postępowania - 19.04.2018 r.