ZP/40/2017 - Przetarg nieograniczony na usługi przeładunku i załadunku odpadów za pomocą ładowarki

Ogłoszenie o zamówieniu - 30.11.2017 r.
SIWZ - 30.11.2017 r.
Termin składania ofert - 08.12.2017 r. godz. 10:00
Informacja z otwarcia ofert - 08.12.2017 r.
Wynik postępowania - 12.12.2017 r.