ZP/29/2020 - Usługa całodobowej ochrony mienia w obiektach MPO – Łódź Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.12.2020 r. pod nr 761458-N-2020

SIWZ - 03.12.2020 r.

Załączniki do SIWZ - 03.12.2020 r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 10.12.2020 r.

Termin składania ofert: 14.12.2020 r. do godz. 10:00

Termin składania ofert: 16.12.2020 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 16.12.2020r.

 Wynik postępowania - 29.12.2020 r.