ZP/28/2020 - Usługa zagospodarowania poprzez proces odzysku odpadów o kodach 200301 oraz 200108

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ PROWADZONE JEST PRZEDMIOTOWE POSTĘPOWANIE

Termin składania ofert: 23.12.2020 r. do godz. 10:00