ZP/13/2020 - Dostawa fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ PROWADZONE JEST PRZEDMIOTOWE POSTĘPOWANIE

Termin składania ofert: 28.10.2020 r. do godz. 10:00