DT/1/2020 Dialog Techniczny "Modernizacja Sortowni Odpadów Komunalnych"

Ogłoszenie o Dialogu Technicznym - 09.06.2020r.

Formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej

Termin przesyłania zgłoszeń udziału w dialogu : 15.06.2020 r. do godz. 12:00

Dodatkowe informacje do Dialogu - 17.06.2020

Załącznik nr 1 - 17.06.2020

Załącznik nr 2 - 17.06.2020

Załącznik nr 3 - 17.06.2020

Zestawienie podmiotów biorących udział w Dialogu Technicznym - 03.09.2020 r.