ZP/11/2020 - Dostawa ładowarki czołowej jednonaczyniowej

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 16.03.2020 r. pod nr 2020/S 053-125628

Sprostowanie do ogloszenia

SIWZ - 16.03.2020 r.

Załączniki do SIWZ - 16.03.2020 r.

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ ODBYWA SIĘ KOMUNIKACJA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

 

Wyjaśnienia do SIWZ - 26.03.2020 r.

Zmodyfikowany wzór umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ  - 26.03.2020r.

Wyjaśnienia do SIWZ_2 - 01.04.2020r.

Termin składania ofert: 16.04.2020 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 16.04.2020r.

Wynik postępowania - 06.05.2020r.