ZP/43/2019 - USŁUGA NAJMU POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH DO ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z PODZIAŁEM NA CZĘŚCI

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane w dniu 06.12.2019 r. Dziennik Urzędowy Uni Europejskiej pod tymczasowym nr  referencyjnym 19-598635-001

SIWZ - 10.12.2019 r.

Załączniki do SIWZ - 10.12.2019 r.

Załącznik nr 3 - JEDZ -12.12.2019

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej w dniu 11.12.2019 r. pod nr 2019/S 239-586581

LINK DO PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZA POMOCĄ KTÓREJ ODBYWA SIĘ KOMUNIKACJA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU

Termin składania ofert: 13.01.2020 r. do godz. 10:00

Informacja z otwarcia ofert - 13.01.2020 r.

Wynik postępowania - 24.01.2020 r.